Zarząd

PREZES: Anna Sienkiewicz, email: tms_sacr@wp.pl

WICEPREZES: dr Zofia Bator, email: sztuka.tmss@wp.pl

WICEPREZES: dr Marta Trojanowska, email: nauka.tmss@wp.pl

SEKRETARZ: dr Urszukla Olbromska

SKARBNIK: Jadwiga Robaszkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU: Julia Oleksińska