O nas

TMSS zostało założone w Przemyślu w 2007 roku, jego celem jest:

  • popularyzacja kultury chrześcijańskiej,
  • wspieranie ochrony dziedzictwa kulturowego,
  • inspirowanie i wspieranie rozwoju współczesnej sztuki religijnej.

Cele statutowe realizujemy przez: organizację konferencji naukowych, prelekcji popularnonaukowych, spotkań autorskich, wystaw, koncertów i wycieczek.
Dla dzieci organizujemy warsztaty ikonograficzne oraz konkursy plastyczne.

Członkami Towarzystwa są osoby różnych stanów i zawodów, m.in. historycy sztuki   i  muzealnicy, teolodzy i artyści, literaci i nauczyciele.

Naszym Patronem jest św. Jan Paweł II - gorliwy czciciel świętych wizerunków, wybitny twórca i mecenas kultury chrześcijańskiej.